ԱՅՈ -ի % ըստ տեղամասերի կախված մասնակցության % -ից

Վերևի կորը ցույց է տալիս աճման կարգով, մասնակցության % - ը ընտրողների թվերից ըստ տեղամասերի: Կարմիր կանաչ սլաքները տեղափոխելով կարելի է դիտել առավել մանրամասնը ըստ տեղամասերի: