Ընտրողների թվերի տարբերությունները ըստ Police.am և Elections.am պաշտոնապես հրապարակված տվյալների 2017, 2015 թթ. ըստ մարզերի, բնակավայրերի և տեղամասերի