Սլաքը պահելով գրաֆիկի համապատասխան կետում կերևա ստույգ թվերը և ընտրողների տոկոսները բնակչության թվերից:


Մարզերում և Երևանի վարչական շրջաններում ընտրողների թվերը և տոկոսները ընտրողների ընդհանուր թվից:
Հայաստանի Հանրապետության 2018 թ. ընտրողների ընդհանուր թիվը 2574916 (100%).

Հղում