ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 06-05-2012թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԹՎԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ

Տվյալները վերցված են passporvisa.am կայքից
մինչ մայիսի 3 -ը
Տվյալները վերցված են elections.am կայքից
մաիսի 6-ին
Տվյալները վերցված են elections.am կայքից մայսի 7 -ից հետո՝ քվեարկության արդյունքների ամփոփումից հետո: 06-մայիսի քվեարկության ավարտին եւ հետո՝ 07-մայսի արդյունքների ամփոման ժամանակ, կամ մասնակցության կամ ընտրողների թվի փոփոխություն կա 1203 տեղամասերում
Ընտրողների հիմնական ցուցակի ընտրողների թիվը 2485249 Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը 19451 Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2504700 Մայիսի 6-ին՝ քվերակության ավարտին ընտրողների ընդհանուր թիվը 2522962 Մայիսի 6-ին՝ քվերակության ավարտին քվեարկության մասնակիցների թիվը 1572518 Քվ-թյան օրն ը/տ-ում կազմված լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2478 Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 16562 Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2260 Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1474 Ստացիոնար բուժհաստատության լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1782 Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 Լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 24560 Ընտրողների հիմնական ցուցակի ընտրողների թիվը 2500400 Մայիսի 7-ին՝ ընտրողների ընդհանուր թիվը 2524960 Մայիսի 7-ին՝ քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1574235 Ընտրողների ընդհանուր թվերի տարբերությունը 455 տեղամասերում ավելացել է 4961-ով,
110 տեղամասերում պակասել է 2963-ով: ընդհանուր 565 տեղամասերում բացարձակ արժեքով ընտրողների թիվը
փոխվել է 7924-ով
Ընտրողների մասնակցության թվերի տարբերությունը 554 տեղամասերում ավելացել է 8474-ով,
436 տեղամասերում պակասել է 6757-ով: ընդհանուր 990 տեղամասերում բացարձակ արժեքով ընտրողների թիվը փոխվել է 15231-ով:
01/011972151987195511800150000151944195911794-1
01/0219843320172007120903120003319802013120960
01/03198326200919891132223300028196919971157825
01/04176531179617781054027400031175017811064310
01/0517394174317431082410000517391744108311
01/06182341827181599304000041811181599300
01/07187018188818591128117100019184118601141113
01/081976111208720701316095160001111959207013010-15
01/09197529200420051206922900040197620161211115
01/1019662619921992119202510002619661992119200
01/11190325192819121176023200025188819131193117
01/1217871017971789104601000001017791789104600
01/131900201920190612550200000201886190612530-2
01/1417621917811774107401810001917561775107410
01/1519431219551926120851200001719141931120850
01/1619761719931980119601520001719631980119600
01/17191412920432034136301032600012919052034136300
01/1816876169316751053060000616701676105411
01/19169036172617291100035100036169317291126026
01/209671197896357021001001395296557020
01/219911021093117668811499970202119914016882250
01/2219742419981977109824000002419531977110305
01/23199282000197710450800008196119691042-8-3
01/241860618661849105505100061843184910530-2
01/251846201866183092201730002018111831939117
01/2618584018981890105204000004018521892105927
01/27181631819180089403000031799180289420
01/28187361879186090860000061855186190810
01/29193681944193497907100081926193497900
01/3019774220192019113742366000841980206411744537
01/31187938191719041061036200038186819061080219
01/32186611187718551003000000018551855100300
01/33191911193019178950110000111906191710200125
01/3418751218871887102201250001718911908100821-14
01/351949301979196311192291000321935196711174-2
http://elections.transparency.am