ըտ-N տ.N ը.թ. ս ք մ ա վ ծ անճ.տ. 200 I ք-(մ+վ+ա) 1-անճ. II ս-(վ+ա) 2-անճ. III ծ-(վ+ա) 3-անճ. 1+2+3 անճ. IY ք-(մ+ս) Y ս- ծ (I,II,III,IY,Y) max
տ.-1988
ընդ.

2527822

1521261

2579000

1057779

53965

1468640

1519651

743
տ.535
2157
տ.66
274
տ.470
1921
տ.44
136
տ.115
335
տ.115
335
տ.192
702
տ.341
1772
տ.448
1848
տ.638
3027
1 1/1 1939 1058 1960 902 57 1001 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/2 1989 1143 2010 867 54 1089 1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/3 2001 977 2030 1053 30 947 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/4 1766 986 1790 804 43 941 984 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
1 1/5 1742 1058 1760 702 55 1003 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/6 1840 1039 1860 821 100 936 1036 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
1 1/7 1916 1114 1950 836 52 1062 1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/8 2151 1320 2180 858 164 1156 1320 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 1/9 2024 1150 2050 900 65 1084 1149 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1/10 1997 1178 2020 842 59 1119 1178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/11 1905 1092 1930 835 63 1028 1091 0 4 0 1 0 0 0 0 3 1 4
1 1/12 1789 985 1810 825 42 943 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/13 1932 1223 1960 737 42 1178 1220 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3
1 1/14 1763 1019 1780 761 117 901 1019 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1/15 1972 1219 2000 781 47 1172 1219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/16 1992 1163 2020 856 54 1106 1159 1 4 0 3 0 -1 1 1 1 4 4
1 1/17 1983 1255 2010 755 44 1211 1255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/18 1707 983 1730 747 41 942 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/19 1718 1015 1740 725 50 965 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/20 992 584 1000 416 13 571 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/21 1155 702 1170 544 34 592 626 0 0 0 76 0 0 0 0 -76 76 76
1 1/22 1968 1102 2000 898 64 1038 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/23 1912 967 1940 973 53 914 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/24 1847 984 1870 884 37 947 984 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 1/25 1840 835 1860 1025 45 790 836 1 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 1
1 1/26 1736 907 1760 853 35 872 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/27 1963 924 1990 1065 46 877 923 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2
1 1/28 1893 843 1920 1077 9 834 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/29 1953 864 1980 1116 33 831 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/30 1930 1025 1950 925 31 994 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/31 1911 965 1930 968 41 924 965 3 -3 3 0 0 0 0 3 -3 0 3
1 1/32 1972 983 2000 1017 39 944 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/33 1943 999 1970 971 45 954 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/34 1992 986 2020 1032 41 941 985 3 6 0 4 0 3 3 3 2 1 6
1 1/35 2009 1135 2050 915 0 1076 1076 0 59 0 59 0 0 0 0 0 59 59
ըտ-NԸնտրատարածք N
տ.NՏեղամաս N
ը.թ.Ընտրողների ընդհանուր թիվը
սՔվեարկության մասնակիցների թիվը
քՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը
մՄարված քվեաթերթիկների թիվը
ա Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը
վՎավեր քվեաթերթիկների թիվը
ծՔվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը
անճ.Անճշտությունների չափը
I ք-(մ+վ+ա)Եթե քվեատուփի մեջ ավել քվեաթերթիկներ չեն գցվել կամ քվեաթերթիկներ տեղամասից դուրս չեն տարվել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 535 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 2157 (տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 66 տեղմասերում բացասական է -274 քվեատուփում հայտնված ավել քվեաթերթիկներ, իսկ 469 տեղամասում դրական +1883 տեղամասից անհետացած քվեաթերթիկներ)
1-անճ.(1)Ըստ ընտրական օրենսգրքի 1 -ին կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարի հետ: Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը փոքր է մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարից, ապա տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում առաջին անճշտության չափը նշվում է 0. 66 տեղամասերում 274 անճշտություն:
II ս-(վ+ա)Ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 470 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 1921 (ստորագրությունների թվի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 44 տեղամասերում բացասական է -136 “լցոնում”, իսկ 426 տեղամասում դրական +1785)
2-անճ.(2) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 2 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից, ապա տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0. 44 տեղմասերում 136 անճշտություն
III ծ-(վ+ա) Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին: 115 տեղամասերում ստորև նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 355 (քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 51 տեղամասերում բացասական է -148 “քվեատուփում ծրարներից ավել քվեաթերթիկներ” “լցոնում”, իսկ 64 տեղամասում դրական +187)
3-անճ. (3) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 3 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ. 115 տեղմասերում 335 անճշտություն
1+2+3 անճ.(4)Ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափերը: 1-ին և 2-րդ կետերում նշված թվերից առավելագույն թվի և  3-րդ կետում նշված թվի գումարը համարվում է ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափը: 192 տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի գումարը հավասար է 702
IY ք-(մ+ս)Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված քվեաթերթիկների և քվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թվերի գումարին 341 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 1772 (տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված և քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվերի գումարի տարբերությունը՝ 150 տեղամասերում բացասական է - 906 191 տեղամասերում դրական 866
(Y ս- ծ) maxՔվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թիը՝ պետք է հավասար լինի քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվին 448 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 1848 (քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների եւ քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվերի տարբերությունը 34 տեղամասերում բացասական է - 119 <լցոնում> 414 տեղամասերում դրական 1729 <տաղամասից դուրս տարված ծրարներ>
(I,II,III,IY,V) maxԵթե տեղամասում քվեարկությունից առաջ քվեարկության ընթացքում և քվեների հաշվարկման ժամանակ ընտրական օրենսդրության պահանջնեին անհամապատասխան գործառույթներ չեն եղել՝ ապա ընտրական համապատասխան թվերն ու դրանց գումարները միմյանց հետ համադրելիս նրանց միջև պետք է լինի համապատասխանություն: 638 տեղամասերում առկա է ընտրական թվերի անհամապատասխանություն, եթե վերցնել յուրաքանչյուր տեղամասի համար ընտրական թվերի համադրությունից ստացվող անհամապատասխանության 4 թվերից միայն մեկ ամենամեծ թիվը և դրանք գումարել, ապա 638 տեղամասերի ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների մեկական թվերի ընդհանուր նվազագույն գումարը հավասար կլինի 3027 -ի
http://elections.transparency.am