մասնակցության %

Ըստ բնակավայրերի ընտրողների թվից 1-ին տեղի համար հաշվարկված ձայների տոկոսները

Ըստ բնակավայրերի ընտրողների թվից 2-րդ տեղի համար հաշվարկված ձայների տոկոսները