Ընտրողնրի և մասնակցության թվերի տարբերությունները, ըստ նախնական և վերջնական տվյալների: (Տվյալներն առանց քրեակատարողական հիմնարկների)
Ընտրատարածք
Տարածք/Տեղամաս
MIN
MAX
Ընտրա տարածք Տեղամաս Ընտրողների թվերը 2107թ. ըստ Police.am - ի փետրվարին հրապարակած տվյալների: Հիմնական ցուցակներում ընտրողների թվերը 2107թ. ըստ Police.am - ի քվեարկությունից առաջ հրապարակած տվյալների: Ըստ Police.am Մարտի 29-ին հրապարակված հիմնական ցուցակներում, ընտրողների թիվը փետերվարին ընտրողների նախնական ցուցակների հետ համեմատած 1855 տեղամասերում 33684 - ով պակասել է, 109 տեղամասերում 1554 ով ավելացել, իսկ լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների թիվը 31107 է: Հիմնական ցուցակներում ընտրողների թվերը 2107թ. 10 ապրիլի տվյալներով Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների թիվը Շրջիկ արկղով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների թիվը Ընտրողների ընդհանուր թիվը Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2017թ. ապրիլի 10- ին elections.am կայքում թարմացված տվյալներով, ըստ տեղամասերի ընտրողների հիմնական ցուցակում ընտրողների թվերից հանած - Police.am կայքում հրապարակված հիմնսկսն և լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թվերը: 114 տեղամասերում + 22237 է, 32 տեղամասերում - 1959: 2017թ. ապրիլի 10- ին elections.am կայքում թարմացված տվյալներով, ըստ տեղամասերի ընտրողների ընտրողների ընդհանուր թվերից հանած - նախնական արդյունքների ընտրողների ընդհանուր թվերը: Տեղամասերից 9 ում ավելացել է 9 ով, իսկ 11 տեղամասերում պակասել է 1594 ով: 2017թ. ապրիլի 10- ին elections.am կայքում թարմացված տվյալներով, ըստ տեղամասերի քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ընդհանուր թվերից հանած - նախնական արդյունքներով քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվերը: Տեղամասերից 9 ում ավելացել է 9 ով, իսկ 11 տեղամասերում պակասել է 1594 ով: 2017թ. ապրիլի 10- ին elections.am կայքում թարմացված տվյալներով, ըստ տեղամասերի քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ընդհանուր թվերից հանած - քվեարկության օրը հրապարակված տվյալներվ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվերը: Տեղամասերից 171-ում ավելացել է 1357 ով, իսկ 267 տեղամասերում պակասել է -1265 ով: