Սլաքը պահելով գրաֆիկի համապատասխան կետում կերևա ստույգ թվերը և ընտրողների տոկոսները բնակչության թվերից:
Առանձին միայն ընտրողների գրաֆիկը դիտելու համար սեղմել կապույտ կոճակը:Մարզերում և Երևանի վարչական շրջաններում ընտրողների թվերը և տոկոսները ընտրողների ընդհանուր թվից:
Հայաստանի Հանրապետության 2017 թ. ընտրողների ընդհանուր թիվը 2564334 (100%).Աղյուսակներ

2001-2013 թվերի մշտական, առկա բնակչության և ընտրողների թվերը

2011-2015 թվերի բնակչության և ընտրողների թվերը