Ընտրողներն առանց հասցեի, կամ առանց շենքի և բնակարանի տվյալների.
Մարզ
Բնակավայր
Ընտրատարածք
Տեղամաս
Փողոց
Ազգանուն
Անուն
Հայրանուն
Մարզ Բնակավայր Ընտրատարածք Տեղամաս Փողոց Ազգանուն Անուն Հայրանուն