Սլաքը պահելով գրաֆիկի համապատասխան կետում կերևա ստույգ թվերը և ընտրողների տոկոսները բնակչության թվերից:






Մարզերում և Երևանի վարչական շրջաններում ընտրողների թվերը և տոկոսները ընտրողների ընդհանուր թվից:
Հայաստանի Հանրապետության 2018 թ. ընտրողների ընդհանուր թիվը 2574916 (100%).

Հղում elections.am       Հղում armstat.am




Աղյուսակներ

2001-2013 թվերի մշտական, առկա բնակչության և ընտրողների թվերը

2011-2015 թվերի բնակչության և ընտրողների թվերը