Ընտրողների բուժ. հիմնարկներում ցուցակներ 2018 թ
Մարզ
Բնակավայր
Ընտրատարածք
Տեղամաս
Հասցե ըստ տեղամասի ցուցակի
Ազգանուն
Անուն
Հայրանուն
Մարզ Բնակավայր Ընտրա
տարածք
Տեղամաս Հասցե ըստ տեղամասի ցուցակի Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ծննդյան
Օր/Ամիս/Տարի
Փողոց (հաշվառման հասցեի) Տուն Բնակարան