ըտ-N տ.N ը.թ. ս ք մ ա վ ծ անճ.տ. 85 I ք-(մ+վ+ա) 1-անճ. II ս-(վ+ա) 2-անճ. III ծ-(վ+ա) 3-անճ. 1+2+3 անճ. IY ք-(մ+ս) Y ս- ծ (I,II,III,IY,Y) max
տ.-464
ընդ.

816494

437079

829000

391296

15301

421314

436587

284
տ.229
1215
տ.20
63
տ.190
560
տ.23
48
տ.63
182
տ.63
182
տ.85
284
տ.149
895
տ.179
556
տ.259
1408
1 1/1 1934 1090 1970 877 36 1057 1093 3 0 0 -3 3 0 0 3 3 -3 3
1 1/2 1957 1110 1990 880 38 1072 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/3 1997 1035 2030 894 34 1001 1035 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
1 1/4 1758 1040 1790 750 50 990 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/5 1740 1043 1770 727 38 1005 1043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/6 1861 1038 1890 850 38 1000 1038 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 1/7 1888 1118 1920 802 28 1090 1118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/8 2029 1265 2070 805 29 1235 1264 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1/9 2007 1256 2040 784 43 1212 1256 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1/10 1976 1270 2010 740 28 1242 1270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/11 1910 1130 1940 808 25 1103 1128 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 4
1 1/12 1787 1005 1820 815 20 985 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/13 1937 1237 1970 732 22 1215 1237 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1/14 1762 1048 1790 744 31 1014 1045 0 1 0 3 0 0 0 0 -2 3 3
1 1/15 1951 1208 1990 782 42 1166 1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/16 1988 1210 2020 810 35 1175 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/17 1933 1240 1970 730 30 1209 1239 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1/18 1698 978 1730 752 26 952 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/19 1709 1011 1740 728 20 987 1007 0 5 0 4 0 0 0 0 1 4 5
1 1/20 963 568 980 411 11 557 568 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1/21 1076 544 1100 555 14 530 544 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1/22 1982 1009 2020 1011 38 971 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/23 1932 974 1970 996 26 948 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/24 1840 995 1870 874 24 970 994 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2
1 1/25 1856 827 1890 1063 30 797 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/26 1882 1006 1920 913 42 963 1005 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2
1 1/27 1946 957 1980 1022 26 931 957 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1/28 1895 816 1930 1114 112 704 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/29 2000 904 2040 1136 26 874 900 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4
1 1/30 1917 1042 1950 808 36 1000 1036 0 106 0 6 0 0 0 0 100 6 106
1 1/31 1927 1044 1960 916 34 1010 1044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/32 1954 1038 1990 952 23 1015 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1/33 1934 1013 1970 955 34 977 1013 2 4 0 2 0 2 2 2 2 0 4
1 1/34 1911 1016 1950 934 40 974 1015 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2
1 1/35 1996 981 2030 1049 31 949 980 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
ըտ-NԸնտրատարածք N
տ.NՏեղամաս N
ը.թ.Ընտրողների ընդհանուր թիվը
սՔվեարկության մասնակիցների թիվը
քՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը
մՄարված քվեաթերթիկների թիվը
ա Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը
վՎավեր քվեաթերթիկների թիվը
ծՔվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը
անճ.Անճշտությունների չափը
I ք-(մ+վ+ա)Եթե քվեատուփի մեջ ավել քվեաթերթիկներ չեն գցվել կամ քվեաթերթիկներ տեղամասից դուրս չեն տարվել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին:
229 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 1215
(տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝
20 տեղմասերում բացասական է -63 քվեատուփում հայտնված ավել քվեաթերթիկներ,
իսկ 209 տեղամասում դրական +1152 տեղամասից անհետացած քվեաթերթիկներ)
1-անճ.(1)Ըստ ընտրական օրենսգրքի 1 -ին կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարի հետ: Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը փոքր է մարված քվեաթերթիկների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվի գումարից, ապա տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում առաջին անճշտության չափը նշվում է 0.
20 տեղամասերում 63 անճշտություն:
II ս-(վ+ա)Ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին:
190 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 560
(ստորագրությունների թվի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝
23 տեղամասերում բացասական է -48 “լցոնում”,
իսկ 167 տեղամասում դրական +512)
2-անճ.(2) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 2 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից, ապա տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0.
23 տեղմասերում
48 անճշտություն
III ծ-(վ+ա) Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը՝պետք է հավասար լինի քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարին:
63 տեղամասերում ստորև նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 182 (քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվի, քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի տարբերությունը՝
26 տեղամասերում բացասական է -105 “քվեատուփում ծրարներից ավել քվեաթերթիկներ” “լցոնում”,
իսկ 37 տեղամասում դրական +77)
3-անճ. (3) Ըստ ընտրական օրենսգրքի 3 -րդ կարգի անճշտությունը որոշվում է հետևյալ կերպ` համադրվում է քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թիվը քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի հետ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ.
63 տեղմասերում 182 անճշտություն
1+2+3 անճ.(4)Ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափերը: 1-ին և 2-րդ կետերում նշված թվերից առավելագույն թվի և  3-րդ կետում նշված թվի գումարը համարվում է ընտրական տեղամասում անճշտությունների գումարային չափը:
85 տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի գումարը հավասար է 284
IY ք-(մ+ս)Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը՝ պետք է հավասար լինի մարված քվեաթերթիկների և քվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թվերի գումարին
149 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 895
(տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թվի մարված և քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվերի գումարի տարբերությունը՝
35 տեղամասերում բացասական է - 135
114 տեղամասերում դրական 760
(Y ս- ծ) maxՔվեարկության մասնակիցների՝ (ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների) թիը՝ պետք է հավասար լինի քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվին 179 տեղամասերում վերը նշված ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 556 (քվեարկության ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների եւ քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի ծրարների թվերի տարբերությունը 18 տեղամասերում բացասական է - 32 <լցոնում> 161 տեղամասերում դրական 524
<տաղամասից դուրս տարված ծրարներ>
(I,II,III,IY,V) maxԵթե տեղամասում քվեարկությունից առաջ քվեարկության ընթացքում և քվեների հաշվարկման ժամանակ ընտրական օրենսդրության պահանջնեին անհամապատասխան գործառույթներ չեն եղել՝ ապա ընտրական համապատասխան թվերն ու դրանց գումարները միմյանց հետ համադրելիս նրանց միջև պետք է լինի համապատասխանություն:
259 տեղամասերում առկա է ընտրական թվերի անհամապատասխանություն, եթե վերցնել յուրաքանչյուր տեղամասի համար ընտրական թվերի համադրությունից ստացվող անհամապատասխանության 4 թվերից միայն մեկ ամենամեծ թիվը և դրանք գումարել,
ապա 259 տեղամասերի ընտրական թվերի անհամապատասխանությունների մեկական թվերի ընդհանուր նվազագույն գումարը հավասար կլինի 1408 -ի
http://elections.transparency.am