Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում և արագությունների հաշվարկ

Վերլուծություններ » Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում և արագությունների հաշվարկ

elections.am կայքում հրապարակված մասնակցության վերաբերյալ տվյալները, որոնք ներբեռնվել են համապատասխան ժամերին 11:00, 14:00, 17:00, 20:00« Վերադարձ