Ընտրողների թվերը, ըստ տարիքի, 2017 թ. մարտի 29-ին

Ընտրացուցակներ » Ընտրողների թվերը, ըստ տարիքի, 2017 թ. մարտի 29-ին

Տվյալները, ըստ police.am կայքի՝ 2017 թ. մարտին հրապարակված ցուցակների  Download

Հիմնական և լրացուցիչ ցուցակների ընդհանուր տվյալները
Լրացնելով բառը պարունակող տառերը կամ ընտրելով դաշտերը, կառանձնանան դրանց համապատասխանող ընտրողների ցուցակները« Վերադարձ