հայերեն   english      

Բնակավայրերում ընտրողների և բնակչության թվերի հարաբերակցությունը

Ընտրողների ցուցակներ » Բնակավայրերում ընտրողների և բնակչության թվերի հարաբերակցությունը

Բնակչության թվերը ըստ բնակավայրերի վերցված են armstat.am կայքից:
ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ԱՐԱՐԱՏ ԱՐՄԱՎԻՐ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ԼՈՌԻ ԿՈՏԱՅՔ ՇԻՐԱԿ ՍՅՈՒՆԻՔ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՏԱՎՈՒՇ
Ընտրողների հիմնական ցուցակի ընտրողների թվերը վերցված են elections.am կայքից:
Տեղեկատվություն տեղամասային կենտրոնների վերաբերյալ Տեղեկատվություն քվեարկության արդյունքների« Վերադարձ