Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում և արագությունների հաշվարկ

Վերլուծություններ » Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում և արագությունների հաշվարկ

Քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ թվերը վերցված են elections.am կայքից 3-ժամյա պարբերականությամբ, ըստ տեղամասերի հրապարակված, տվյալներից:

html Նախնական տվյալներ (ստացվել է էլեկտրոնային տարբերակով) 

   « Վերադարձ