Ընտրողները, որոնց ծննդյան օրը և ամսաթիվը չկա

Ընտրացուցակներ » Ընտրողները, որոնց ծննդյան օրը և ամսաթիվը չկա

Տվյալները ըստ police.am կայքում 2015 թվականի դեկտեմբերի 4-ին հրապարակված ցուցակների« Վերադարձ