Կայքի քարտեզ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2013
Ելակետ
Ծրագրի մասին
Ընտրողների ցուցակներ 2013 թ.
Ընտրողների ցուցակներին վերաբերող օրենսդրական պահանջները
Ընտրողների թվերը 2013 թ. ըստ տարիքի
Ընտրողների թվերը 2013 թ. ըստ հասցեների
Ընտրողները, որոնց ծնննդյան օրը և ամսաթիվը չկա
Վերլուծություններ
Ընտրական թվերի անհամապատասխանություն
Քվեների բաշխման հարաբերակցությունը Երևանում
Քվեների բաշխումը ըստ մասնակցության %-ի
Քվեարկության արդյունքների
Կայքի քարտեզ

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2013
Ելակետ
Ծրագրի մասին
Ընտրողների ցուցակներ 2013 թ.
Ընտրողների և բնակչության թվերը 2001-ից մինչեվ 2013 թթ.
Ընտրողների թվերը 2013 թ. ըստ տարիքի
Ընտրողների թվերը 2013 թ. ըստ հասցեների
Ընտրողներն առանց հասցեի, կամ առանց շենքի և բնակարանի տվյալների
Ընտրողները, որոնց ծնննդյան օրը և ամսաթիվը չկա
Վերլուծություններ
Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում
Քվեների բաշխման հարաբերակցությունը Երևանում
Քվեների ընդհանուր բաշխումները ըստ տեղամասերի կուսակցական նախագահների
Քվեների բաշխումը ըստ բնակավայրի ու մասնակցության % ( էջ 1) 350 kb
Քվեների բաշխումը ըստ բնակավայրի ու մասնակցության % ( էջ 2) 1500 kb
Քվեների բաշխումը ըստ հանրային վերահսկողությամբ տեղամասերի
Երևանում
Շիրակում
Լօռիում
Տավուշում
Արարատում
Զինծառայողների մասնակցությամբ տեղամասերի քվեարկության արդյունքները
Քվեարկության արդյունքների
Ընտրական օրենսգրքի հոդվածներ
Կայքի քարտեզ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2012
Ելակետ
Ծրագրի մասին
Ընտրողների ցուցակներ 2012 թ.
Ընտրողների թվերը ըստ տարիքի.
Մարզերում ընտրողների և բնակչության թվերի հարաբերակցությունը 2012 թ.
Բնակավայրերում ընտրողների և բնակչության թվերի հարաբերակցությունը 2012 թ.
Ընտրողների թվերը ըստ հասցեների
Ընտրողներն առանց հասցեների
Վերլուծություններ
Ընտրողների թվերը 2012 թ. ընտրություններից առաջ և հետո
Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում 2012 թ.
Բացասական մասնակցություն 2012 թ.
Քվեարկության արդյունքների 2012 թ.
Եզրակացություններ, առաջարկություններ
Կայքի քարտեզ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2017
Սկիզբ
Ընտրական թվերի համադրության մեթոդի մասին
Ընտրական օրենսգրքի ընտրական թվերին վերաբերող հոդվածները
Ընտրացուցակներ
      Ընտրացուցակներ նախնական
           Ընտրողների թվերը ըստ տարիքի 2017 թ. փետրվարին
           Ընտրողների թվերը ըստ հասցեների
           Ընտրողներն առանց հասցեի, կամ շենքի տվյալների
           Ընտրողները, որոնց ծննդյան օրը և ամսաթիվը չկա
Ընտրողների և բնակչության թվերը 2001-ից մինչև 2017 թթ
Ընտրողների և բնակչության թվերը 2015-ից մինչև 2017 թթ.
Ընտրողների թվերը, ըստ տարիքի, 2017 թ. մարտի 29-ին
Ընտրողների թվերը ըստ հիմնական ցուցակի հասցեների մարտի 29-ին
Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների տվյալները ըստ 2017 թ. մարտի 29-ին
Վերլուծություններ
Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում և արագությունների հաշվարկ
Ընտրական թվերի անհամապատասխանությունները, նախնական արդյունքներ
Ընտրողների թվեր և մասնակցություն ըստ նախնական և վերջնական տվյալների
Ընտրական թվերի անհամապատասխանությունները, անճշտություններ
Քվեարկության արդյունքներ թվերով
Քվեարկության արդյունքներ տոկոսներով
Ընտրողներ ըստ անուների, ծննդյան օրերի և հասցեների 2013 -2015 - 2017 թթ.
2017 և 2015թթ. ընտրողների հասցեների տարբերություններ
Ընտրողների թվերի տարբերություններ 2017-2015 ըստ բնակավայրի, տեղամասերի
Քվեների բաշխումը մարզերում, Երևանում, գյուղերում և քաղաքներում
Քվեների բաշխումը ըստ մասնակցության տոկոսների
Կայքի քարտեզ

ՀԱՆՐԱՔՎԵ 2015
Սկիզբ
Ծրագրի մասին
Ընտրացուցակներ
      Ընտրացուցակներ նախնական
           Ընտրողների և բնակչության թվերը 2001-ից մինչեվ 2013 թթ.
           Ընտրողների և բնակչության թվերը 2011-ից մինչեվ 2015 թթ.
           Ընտրողների թվերը 2015 թ. ըստ տարիքի
           Ընտրողների թվերը 2015 ըստ հասցեների
           Ընտրողներն առանց հասցեի, կամ առանց շենքի և բնակարանի տվյալների
           Ընտրողները, որոնց ծննդյան օրը և ամսաթիվը չկա
Ընտրողների և բնակչության թվերը 2011-ից մինչեվ 2015 թթ.
Ընտրողների թվերը ըստ տարիքի 2015 թ. դեկտեմբերին
Ընտրողների թվերը ըստ հասցեների 2015 թ. դեկտեմբերին
Ընտրողները, որոնց ծննդյան օրը և ամսաթիվը չկա
Վերլուծություններ
Մասնակցություն քվեարկության ընթացքում և արագությունների հաշվարկ
Քվեների բաշխումները ըստ տեղամասերի
Քվեարկության արդյունքները ըստ տեղամասերի
Նախնական և վերջնական թվերի տարբերություն ըստ տեղամասերի
Քվեների բաշխումները ըստ տեղամասերի կախված մասնակցությունից
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ընտրողների, բնակչության և մասնակիցների թվերը 2015 թ
ՀՀ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ընտրողների, բնակչության և մասնակիցների թվերը 2015 թ
ՀՀ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ընտրողների, բնակչության և մասնակիցների թվերը 2015 թ
ՀՀ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԵՐԻ բնակչություն, ընտրողներ և մասնակիցներ 2015 թ
Մասնակցություն թվերով ըստ մարզերի, բնակավայրերի և տեղամասերի
Մասնակցություն %-ով ըստ մարզերի, բնակավայրերի և տեղամասերի
Քվեների ընդհանուր բաշխումները ըստ տեղամասերի կուսակցական նախագահների
Կայքի քարտեզ« Վերադարձ